Carmarthenshire County Council - Cyngor Sir Gar

Mae ein porth gweithwyr (MyView (ResourceLink)) wedi'i symud i'r Cwmwl. Defnyddiwch y ddolen ganlynol i gael mynediad i'n tudalen newydd:

Cynnal MyView: https://saas.zellis.com/carmarthenshirecountycouncil/dashboard/dashboard-ui/index.html#/landing?language=cy

Bydd angen i chi ddiweddaru unrhyw lwybrau byr rydych wedi'u cadw ar eich dyfais/dyfeisiau personol ar hyn o bryd gyda'r ddolen newydd hon, dylai dyfeisiau a ddarperir gan y cyngor ddiweddaru'n awtomatig gyda'r ddolen newydd

Bydd y dudalen hon yn cael ei harddangos tan 31/08/2022


Our employee portal (MyView (ResourceLink)) has been moved to the Cloud. Please use the following link to access our new page:

Hosted MyView: https://saas.zellis.com/carmarthenshirecountycouncil/dashboard/dashboard-ui/index.html#/landing

You will need to update any shortcuts you currently have saved on your personal device/s with this new link, council provided devices should automatically update with the new link

This page will be displayed until 31/08/2022